Szanowni Rodzice,

Mając na względzie właściwe przeprowadzenie badania Państwa dziecka proponujemy przed wizytą w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej nr 3 w Olsztynie zapoznać się z naszymi sugestiami i skorzystać z proponowanych podpowiedzi:

  1. Przygotujcie dziecko do wizyty w poradni: poinformujcie z kim się spotka, co będzie robiło, ile czasu to zajmie.
  2. Zabierzcie potrzebne dokumenty:
Prosimy Państwa o przygotowanie kopii dokumentów, które pozostaną w Poradni.
Poradnia nie kseruje oryginałów. 
  • kserokopie świadectw,
  • opinie o uczniu wychowawcy, nauczycieli poszczególnych przedmiotów, pedagoga szkolnego,
  • sprawdziany ortograficzne,
  • zeszyty z języka polskiego od najwcześniejszego okresu nauki,
  • wytwory własne w przypadku młodszych dzieci (rysunki, książeczki do kolorowania itp.),
  • inne dokumenty np.: zaświadczenia lekarskie, książeczka zdrowia dziecka,
  • w przypadku prawnych opiekunów dokumenty potwierdzające pełnienie funkcji opiekuna prawnego.

3. Przygotujcie się sami do tej wizyty, zastanówcie się np. o czym chcecie porozmawiać, co przekazać, jakie informacje otrzymać itp.

4. Pamiętajcie Państwo, że wizyta będzie trwała 3 – 4 godziny.

5. Ważna inforamcja dla rodziców (opiekunów) młodszych dzieci

6. Jeżeli Państwo lub Państwa dziecko ma ograniczenia ruchowe, proszę przekazać informacje na ten temat podczas rejestracji telefonicznej w celu dostosowania świadczonych usług psychologiczno – pedagogicznych do indywidualnych potrzeb.

Przydatne druki: (kliknij, aby pobrać)