IMIĘ I NAZWISKO

 NAZWA PLACÓWKI DO KOORDYNACJI WSPÓŁPRACY

 Małgorzata Maj

 Przedszkole Miejskie nr 2

Przedszkole Miejskie nr 16

 Anna Kondrzycka

 Przedszkole Miejskie nr 14

Przedszkole Miejskie nr 6

 Monika Bogusz

 Przedszkole Miejskie nr 13

Przedszkole Miejskie nr 19

 Katarzyna Wawrzynkowska

 Przedszkole Miejskie nr 4

Przedszkole Miejskie nr 10

 Elżbieta Kasprowicz

 Szkoła Podstawowa nr 18

Szkoła Podstawowa nr 5

 Agata Niemier

 Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 9

 Alina Nakonieczna

 Szkoła Podstawowa nr 13

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 Mistrzostwa  Sportowego

 Kamila Kaliszewska - Siwek

 Szkoła Podstawowa nr 7

XII Liceum Ogólnokształcące im. Dietrichów

 Marcin Jaroszewski

 Zespół Szkół Samochodowych

II Liceum Ogólnokształcące

 Karolina Burdyło- Getka

 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1

I Liceum Ogólnokształcące

 Małgorzata Rej

 Liceum Katolickie nr XIII im. Świętej Rodziny

 Emilia Kowalewicz - Rusiecka

 Szkoła Podstawowa nr 11

III Liceum Ogólnokształcące, placówki niepubliczne

 Paulina Zyśk

 Zespół Szkół Ekonomiczno - Handlowych

 Kamila Woś - Michalska

 Przedszkole Miejskie nr 1

 Elżbieta Sarnowska

 Zespół Szkół Ekonomicznych

 Magdalena Zbróg

 Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych